حوزه‌های-علمیه

خبرگزرای علم و فناوری استان قم خبر داد

اختتامیه همایش ملی کتاب سال حوزه‌های علمیه بانوان

اختتامیه دومین همایش ملی کتاب سال حوزه‌های علمیه بانوان با پیام تصویری آیت الله نوری همدانی و تجلیل از آثار برتر همراه بود.

نماینده مردم فارس در خبرگان رهبری:

علوم تدریسی در دانشگاه بیشتر سابقه غربی و جنبه وارداتی دارد/ شیوه ارائه علوم انسانی بومی کم است

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در خصوص تدریس علوم دانشگاهی گفت: علومی که در دانشگاه تدریس می‌شود بیشتر سابقه غربی و جنبه وارداتی دارد و بر نظریات دانشمندان غربی و غیربومی مبتنی است.