دانشگاه-آزاد-واحد-سنندج

داشتن یک هیئت ممیزه برای ۲۵ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ظلمی نابخشودنی است/ نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گسترش می‌یابد

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن حدود ۲۵ هزار عضو هیئت علمی فقط یک هیئت ممیزه دارد و این مسئله ظلمی نابخشودنی در حق دانشگاه آزاد محسوب می‌شود.

برای اولین بار درکشور

استفاده از پوست بلوط به عنوان جاذب

خبرگزاری سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان کردستان در گفتگو با سیروان محمدی آذر عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و مسئول مرکز جاذب کربن استان از پیشرفت های این مرکز خبر داد.

مسابقات رباتیک؛

ربات از مهمترین مولفه های توسعه و پیشران دنیا

افتتاحیه ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

رباتیک:

برگزاری مسابقات ملی رباتیک کشور در کردستان

ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار خواهد شد.