دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی-سیستان-و-بلوچستان::خبرگزاری علم و فناوری
دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی-سیستان-و-بلوچستان

علم و فناوری گزارش می دهد

تفاهم نامه چهارجانبه جهت توانمندی سازی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان

تفاهم نامه چهارجانبه فی مابین اداره کل آموزش و پرورش استان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان و مدرسه کسب و کار دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور روئسای این مجموعه ها، رئیس بسیج دانشجویی استان، معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان، رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان، و سایر مسئولان منعقد گردید.

علم و فناوری گزارش می دهد

افتتاح کلینیک کارآفرینی و مشاوره کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی سیستان و بلوچستان با حضور دکتر امید+عکس

کلینیک کارآفرینی و مشاوره کسب و کار و ساختمان اداری جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی سیستان و بلوچستان با حضور دکتر امید رئیس دانشگاه جامع کشور، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، رئیس پارک علم و فناوری استان، مدیر کل فنی و حرفه ای و دکتر نورا معاون استاندار و جمعی از روئسای مراکز علمی کاربردی و... افتتاح گردید.

معاون آموزشی دانشگاه جامع کشور در زاهدان

دانشگاه جامع نیروی محرکه و اصلی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری

دانشگاه جامع علمی کاربردی با تربیت نیروی انسانی متخصص و دانش مدار به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.