دانشگاه-صنعتی

لزوم توسعه رشته های فنی دانشگاه محقق اردبیلی / اردبیل نیازمند احداث دانشگاه صنعتی است

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: یکی از برنامه‌های مد نظر وزارت علوم در استان اردبیل توسعه رشته‌های فنی و مهندسی‌ کیفی در دانشگاه محقق اردبیلی مبتنی بر نیازهای استان است.

رشد چشمگیر چاپ مقالات داغ و پر استناد توسط اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چاپ مقالات داغ و پر استناد توسط اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه رشد چشمگیری داشته است.

ریاست دانشکده طراحی دانشگاه صنعتی سامارای روسیه، در گفتگو با علم و فناوری عنوان کرد:

توریسم علاقه دارد تا تضاد بافت مدرن و بافت تاریخی را کنار هم ببیند

پروفسور سرگئی مالاخوف گفت: در توسعه توریسم نباید یک جانبه به مدرنیته یا تاریخ پرداخت، بلکه بعضا توریسم علاقه دارد تا تناقض مدرنیته و تاریخ را در کنار هم ببیند، چنانکه این تناقض زیبایی بخش است.