دانشگاه-علم-و-فرهنگ

آشنایی با دانشگاه علم و فرهنگ؛

هدف دانشگاه علم و فرهنگ ایجاد محیطی برای اشتغال فارغ التحصیلان

دانشگاه علم و فرهنگ با اتکا به کارآفرینی و اشتغال زایی سعی در کاهش بیکاری در کشور را دارد.

اخذ مجوز جذب دانشجوی خارجی توسط دانشگاه علم و فرهنگ

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از اخذ مجوز جذب دانشجوی خارجی در این دانشگاه خبر داد.

امضاء تفاهم نامه همکاري في مابين سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري و دانشگاه علم و فرهنگ

امضاء تفاهم نامه همکاري في مابين سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري و دانشگاه علم و فرهنگ

امضاء تفاهم نامه همکاري في مابين سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري و دانشگاه علم و فرهنگ

برگزاري جلسه سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري تهران بزرگ و دانشگاه علم و فرهنگ

برگزاري جلسه سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري تهران بزرگ و دانشگاه علم و فرهنگ

برگزاري جلسه سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري تهران بزرگ و دانشگاه علم و فرهنگ