دانشگاه-فنی-و-حرفه-ای-دختران-کرج

آشنایی با دانشگاه فنی و حرفه ای دختران کرج

دانشگاه فنی و حرفه ای دختران کرج دارای رشته های نرم افزار، حسابداری و نقاشی در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی و رشته های گرافیک، معماری، قالی بافی، طراحی دوخت و کودکیاری تنها در مقطع کاردانی است.