دهمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-انرژی-و-منابع-طبیعی-پایدار::خبرگزاری علم و فناوری
دهمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-انرژی-و-منابع-طبیعی-پایدار

۷ خرداد ماه برگزار می شود :

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط پژوهشکده محیط زیست و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار می شود.