دهمین-گنگره-علمی-وکاربردی-دندانپزشکی-پارسه::خبرگزاری علم و فناوری
دهمین-گنگره-علمی-وکاربردی-دندانپزشکی-پارسه

برگزاری دهمین همایش دندانپزشکی ملی در شیراز

دهمین گنگره علمی وکاربردی دندانپزشکی پارسه در شیراز با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر و سخنرانی ۸۰ نفر برگزار خواهد شد.