دوشنبه-ها-با-کتاب

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب رهاورد فرهنگ استعماری برای آنان که دوستار فرهنگ واستقلال کشورشان اند

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب رهاورد فرهنگ استعماری را معرفی خواهیم کرد .

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب معماری سازمانی در عمل چارچوب توگف، ابزار تحقق معماری سازمانی ؛ ابزاری مدیریتی برای مدیران ارشد

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب معماری سازمانی در عمل چارچوب توگف، ابزار تحقق معماری سازمانی را معرفی خواهیم کرد .

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب تاریخ تئاتر فارس؛ بخشی از تاریخ برجسته هنر معاصر ایران

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب تاریخ تئاتر فارس را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب راه اینجاست؛ گفتمان ماندگاری انقلاب اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب راه این جاست را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب هفت گفتمان پیرامون انقلاب اسلامی ؛ کتابی برای رسیدن به ارزیابی سیاسی و تحلیلی تاریخی

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب هفت گفتمان پیرامون انقلاب اسلامی را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب یک صفحه‌ای؛ کتابی برای همه در هر زمان

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب های یک صفحه ای را معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب کشتی سوراخ شده؛ کتابی برای آنان که به مصرف آب اهمیت می‌دهند

دوشنبه هر هفته با معرفی کتابی کاربردی و علمی از جنبه های گوناگون میهمان مخاطبانمان هستیم. این هفته "کشتی سوراخ شده" معضلات مصرف آب و آبهای زیر زمینی را به روایت تصاویر برای آنان که وقتی برای مطالعه نمی گذارند محیا نموده است.

دوشنبه ها با کتاب

کتاب ارزشهای درخت در زیست بوم شهری؛ کتابی مناسب برای هر شهروند

در این هفته در دوشنبه ها با کتاب، کتاب ارزشهای درخت در زیست بوم شهری را مناسب زندگی هر شهروند معرفی خواهیم کرد.

دوشنبه ها با كتاب؛

معرفی بهترین سایت‌های کتاب‌های الکترونیکی

گاهی در مسیر تحقیق و پژوهش نیاز به کتاب های داریم که قادر به خرید آن ها نیستیم یا فرصت برای رفتن به بازار و خرید کتاب مورد نظر از کتاب فروشی را نداریم. امروزه نیز با سرعت گرفتن رشد علم و پیشرفت چشم گیر تکنولوژی، مطالعه و پژوهش نیز سرعت گرفته و دیگر فرصت را برای جستجوی مطالب در میان کتاب های کاغذی از انسان ها گرفته است و همین باعث شده که استفاده از کتاب الکترونیکی بیش از قبل مورد توجه قرار گیرد.

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب معرفی اصول کافی ؛ کتابی برای آشنايي با فقه شيعه به زبان‌هاي انگليسي و فارسي

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان خواهیم بود و این هفته کتاب معرفی اصول کافی را آشنايي با فقه شيعه به زبان‌هاي انگليسي و فارسي معرفی خواهیم کرد.