دکتر-سیده-سویلا-سجودی

ایران از لحاظ نرم‌افزاری علم رباتیک صاحب دانش فنی در دنیا است

سرپرست تیم‌های رباتیک مسابقات کشوری کاپ‌های شریف دانشگاه صنعتی شریف وظعیت کشورمان را به لحاظ نرم افزاری و برنامه نویسی علم رباتیک در سطح جهانی خوب و مطلوب ارزیابی کرد.

هدف گذاری روبوکاپ جهانی در سال ۲۰۵۰

ربات‌های فوتبالیست به مصاف قوی‌ترین تیم فوتبال دنیا می روند

روبوکاپ یک مرکز بزرگ جهانی است که هدف‌گذاری نهایی آن برای سال ۲۰۵۰ رویارویی ربات‌های انسان‌نمای فوتبالیست با قوی‌ترین تیم فوتبال دنیاست.