دکتر-عباس-علوی‌راد::خبرگزاری علم و فناوری
دکتر-عباس-علوی‌راد

عرضه گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی در سیستم بانکی و چند پرسش از تیم اقتصادی دولت

هزینه های بی اعتبار شدن دولت بر اثر سیاست های اقتصادی بی ثبات و ناپایدار بسیار سنگین و شاید غیر قابل جبران باشد.

چرا عاملین اقتصادی کاهش نرخ ارز را باور ندارند؟

انتظارات عقلانی نزد عاملین اقتصادی از روندهای گذشته، وضعیت فعلی و روندهای آینده اقتصاد ایران اجازه نمی دهد وعده کاهش نرخ ارز باور شود.

یادداشت/ دکتر عباس علوی‌راد

سیگنال‌های هشدار دهنده رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۹۶ به اقتصاد استان یزد

نگاهی به رشد بخش های اقتصادی و زیر بخش های آن اطلاعات مفید و اما هشدار دهنده ای به اقتصاد استان یزد منعکس می کند.