دکتر-علویان-مهر-ریاست-دانشگاه-صنعتی-شیراز

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز:

برگزاری جشنواره جهادگران علم وفناوری باعث تقویت اقتصاد مقاومتی می‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به تاثیر مثبت برگزاری پنجمین نمایشگاه و جشنواره جهادگران علم و فناوری در این دانشگاه بر روی دانشجویان خاطر نشان کرد: حضور شرکت های دانش بنیان در محیط های دانشگاهی می تواند کمک زیادی باشد به ایجاد انگیزه بین دانشجویان ما که این مهم می تواند به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر کمک شایانی نماید.

تشکیل جلسه اعضای مجمع مشورتی توسعه استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

عضویت دانشگاه صنعتی شیراز در مجمع مشورتی توسعه فارس

جلسه اعضای مجمع مشورتی توسعه استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز تشکیل شد.