راه-های-انتقال-کرونا

چه سوالات بی‌پاسخی در مورد انتقال ویروس کرونا باقی مانده است؟

انتقال ویروس‌ها مانند ویروس کرونا از طریق هوا هنوز به خوبی درک نشده‌است. مثلا مسافتی که سلول‌های هوا همراه با هر سرفه پرتاب میشوند هنوز کامل معلوم نیست. ولی محققان کشف کرده‌اند کردند که حتی با یک نسیم جزئی با سرعت ۴ کیلومتر در ساعت سلول‌های بزاق ۱۵ متر طی ۵ ثانیه حرکت می‌کند. این سلول‌های هوا اگر آلوده باشند میتوانند هم بزرگسالان و هم کودکان را آلوده کنند.

علم و فناوری گزارش می‌دهد؛

آشنایی با تمامی راه‌های ابتلا به کرونا

راه های انتقال بیماری واگیردار کرونا به یکی از مهمترین دغدغه های فکری مردم تبدیل شده که با آشنایی با انواع راه های انتقال آن میتوان بهتر پیشگیری نمود.