رشد-علمی-ایران::خبرگزاری علم و فناوری
رشد-علمی-ایران

حضور ۶ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی برترین‌های دانشگاهی:

دانشگاه‌های ایران در میان ممتازان آسیا/ تحصیلات دانشگاهی اهمیت راهبردی دارد

در جدیدترین رتبه‌بندی "کیو اس"، دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، شهید بهشتی و شیراز توانستند رتبه ممتاز را در میان دانشگاه‌های آسیایی کسب کنند.