رفتار-نارسیک

سرانجام راز تمایل گل‌های آفتاب گردان به نور خورشید فاش شد+عکس

چرا گلهای آفتابگردان به سوی نور خورشید رویگردانند؟ در زیست‌شناسی به حرکتی که در پاسخ به تغییر در محیط است، «رفتار ناستیک» می‌گوییم. گل‌های آفتاب‌گردان مثالی برای این رفتارند. طبیعت رفتار پیچیده‌ی دیگری دارد که حرکت ارگانیسم‌ها را به سمت چیزهای خوب و به دور از خطر سوق می‌دهد. این عوامل رفتار باعث می‌شوند که گل‌های آفتاب‌گردان به سمت نور خورشید متمایل شوند.