روابط-زن-و-شوهر

در گفت و گو با یک روانشناس مطرح شد

نکاتی برای زندگی بهتر آقایان/ همسرتان بهترین زن دنیا و برترین مادر برای فرزندانتان است

یک مشاور خانواده گفت: به این فکر کنید که همسرتان بهترین زن دنیا، برترین مادر برای فرزندانتان و بهترین عروس برای مادرتان است بعد از این مسئله می بینید که او این گونه خواهد شد.