زایشگاه-ام-لیلا

خبرگزاری علم وفناوری منتشر کرد؛

تنها زایشگاه خصوصی هرمزگان در کما

در این بیمارستان هزینه هر شب بستری بیش از ۱میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ با وجود اینکه بیمارستان چنین مبلغ زیادی از زنانی که برای زایمان پذیرش شده‌اند را دریافت می‌کند، اما امکاناتی بسیار ناچیز و حتی کمتر از بیمارستان‌های کوچک دولتی در اختیار بیمار قرار می‌دهد.