ساخت-دستگاه-ضدعفونی-کننده

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی :

ساخت گیت و دستگاه ضدعفونی کننده به همت بسیج علمی پژوهشی استان

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی ازطراحی و ساخت دستگاه ایستاده و دیواری ضد عفونی کننده خبر داد و اظهارداشت: این دستگاه به صورت ایستاده و دیواری بدون اتصال دست و یاپا به دستگاه با دارا بودن حسگر چشمی قادر است مایع ضد عفونی کننده را به دستها، موبایل، کلید و ... اسپری کند.