سازمان-انرژی-اتمی-ایران

رقابت مهندسان در «مسابقات نوآوری های صنعتی »

سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور «مسابقات نوآوری های صنعتی » را در تاریخ دهم اسفند ماه ۹۸ برگزار می کند و مهندسین حوزه های مختلف علمی و صنعتی می توانند در این رقابت علمی شرکت نمایند.

در مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی فناوری‌های کوانتومی به زبان ساده؛

صالحی: منتظر تصویب و ابلاغ نقشه راه فناوری‌های کوانتومی کشور هستیم

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی فناوری‌های کوانتومی به زبان ساده، گفت: فناوری کوانتومی پر از آیات الهی کشف نشده است.