سازمان-بسیج-دانشجویی-خوزستان::خبرگزاری علم و فناوری
سازمان-بسیج-دانشجویی-خوزستان

معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی خوزستان عنوان کرد:

مدیریت سیل در موقعیت‌ های بررسی شده از طریق GIS/انجام تحقیقات بر روی رودخانه کرخه

معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی استان خوزستان گفت: با استفاده از داده‌ های جمع ‌آوری شده می ‌توان از طریق GIS سیل را در موقعیت‌ های بررسی شده مدیریت کرد و در مواقع بحرانی مانند سیل از این اطلاعات استفاده، حرکت‌ ها مدل‌ سازی و از وقوع خسارت احتمالی جلوگیری شود.

توسط گروه ‌های تحقیقات انجام شد

ارزیابی نقاط مختلف حوزه رودخانه کرخه از جنبه GIS+تصاویر

نقاط مختلف حوزه رودخانه کرخه از جنبه GIS توسط مرکز تحقیقات شهید سید عبدالرضا موسوی ارزیابی شدند.

معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی خوزستان مطرح کرد

ضرورت افزایش مراکر تحقیقاتی برای حل مشکلات/ مرجعیتی دانشگاهی برای معضلات تعریف نشده است

معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی استان خوزستان گفت: برای حل مشکلات باید مراکز تحقیقاتی را در کشور افزایش دهیم و نخبگان را به سمت این مراکز هدایت کنیم.