سنگاپور::خبرگزاری علم و فناوری
سنگاپور

علم و فناوری گزارش می دهد:

چه استراتژی هایی در دنیا موفق به مقابله با کرونا شده اند؟

کشور های دنیا روش های جالبی را برای مقابله با کووید ۱۹ برگزیده اند که سنگاپور با تجربه گذشته خود انگلستان با ابتلای دسته جمعی و کره جنوبی با واگذاری اوراق قرضه در برابر کرونا صف آرایی کرده اند

بررسی برترین نظام های آموزشی جهان قسمت سوم(سنگاپور)

بررسی شیوه های اموزشی و تاریخچه نظام اموزشی کشورها