سیدمحمد-میرقانعی

رئیس سازمان بسیج علمی یزد:

نخبگان کشور توانایی رفع تمام مشکلات را دارند

میرقانعی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان یزد تاکید کرد: کشور ما نخبگان و نیرو هایی دارد که ثابت کرده اند اگر به آنها بها بدهیم توانایی انجام هر کاری را دارند.

هم اندیشی پیرامون مشکلات صنعت نساجی و کاشی یزد

در دیدار مسئولین بنیاد نخبگان و بسیج علمی یزد بر برنامه ریزی و همکاری دو مجموعه برای حل مشکلات استخراج شده صنایع نساجی و کاشی و سرامیک استان تاکید شد.

بازدید رئیس بسیج علمی استان یزد از کارگاه هوافضای پایگاه علمی میبد

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان یزد از کارگاه هوافضای پایگاه علمی قمربنی هاشم میبد بازدید کرد.

رئیس سازمان بسیج علمی استان یزد تاکید کرد

تقویت روح خودباوری؛ وظیفه مهم بسیج علمی

رئیس سازمان بسیج علمی استان یزد تاکید کرد: کمک به ترویج فرهنگ جهاد علمی، تقویت روح امید و نشاط، تقویت روحیه خودباوری علمی و الگوسازی بین آحاد جامعه از جمله وظایف بسیج علمی است.