شاد::خبرگزاری علم و فناوری
شاد

تلاش می‌کنیم شبکه شاد برای همیشه رایگان شود

مدیرکل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک و از طرحهای وزارتخانه اش در این ایام گفت.

علم و فناوری گزارش می‌دهد:

تربیت بحث فراموش شده سامانه آموزشی شاد/ زنگ‌ فراموشی بر اجرای سند تحول بنیادین در پسا کرونا

متولیان آموزشی کشور به حدی در بحث سامانه آموزشی شاد غرق شدند که یادشان رفته است که نسل فعلی علاوه بر آموزش صرف به مبانی تربیتی و آموزشی احتیاج دارد.