شربت-ویمتو

توسط عضو انجمن مخترعین کشور اهل مازندران:

ایران به جمع صادرکنندگان شربت آهن ۱۰۰ درصد گیاهی‌ پیوست

عضو انجمن مخترعین کشور از تولید نخستین شربت ۱۰۰ گیاهی آهن در استان مازندران خبر داد و گفت: این دارو فاقد عوارض بوده و مشکل سیاه شدن دندان در کودکان را برطرف کردیم.

شربت "ویمتو" نوشیدنی با طعم سرطان!

آیا می توان رفع عطش روزهای گرم تابستان را به قیمت از بین بردن سلامت به خطر انداخت؟ این سوالی است که با مصرف نوشیدنی "ویمتو" ساخت عربستان سعودی باید از خود پرسید!