شربت-۱۰۰-درصد-گیاهی

توسط عضو انجمن مخترعین کشور اهل مازندران:

ایران به جمع صادرکنندگان شربت آهن ۱۰۰ درصد گیاهی‌ پیوست

عضو انجمن مخترعین کشور از تولید نخستین شربت ۱۰۰ گیاهی آهن در استان مازندران خبر داد و گفت: این دارو فاقد عوارض بوده و مشکل سیاه شدن دندان در کودکان را برطرف کردیم.