طرح-تحقیات-بر-روی-دانش-‌آموزان::خبرگزاری علم و فناوری
طرح-تحقیات-بر-روی-دانش-‌آموزان

علم و فناوری گزارش می‌دهد:

تربیت بحث فراموش شده سامانه آموزشی شاد/ زنگ‌ فراموشی بر اجرای سند تحول بنیادین در پسا کرونا

متولیان آموزشی کشور به حدی در بحث سامانه آموزشی شاد غرق شدند که یادشان رفته است که نسل فعلی علاوه بر آموزش صرف به مبانی تربیتی و آموزشی احتیاج دارد.

خبرگزاری علم و فناوری خبر می‌دهد

اعزام ۶۲ دانش آموز ساروی به مسابقات لکوکاپ کشور

۶۲ دانش آموز ساروی برای حضور در مسابقات لکوکاپ دانش آموزی کشور که در دانشگاه شریف تهران شرکت می‌کنند.