طرح-های-فناوری

طراحی فناوری هایی که روحیه شما را از پوست شما تفسیر می کند

یک تیم بین المللی از محققان از سوئد و انگلستان روشی نوآورانه در تفسیر سیگنال های بیولوژیکی تولید شده توسط رسانایی پوست ما ایجاد کرده اند.

هشتمین فراخوان طرح های فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

هشتمین فراخوان طرح های فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صادر شد.