عباس-مقتدایی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:

نزدیکترین محل برای قانون تسهیل ازدواج جوانان بودجه ۱۴۰۰ است

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشستی که به همت بسیج دانشجویی استان اصفهان و با موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان برگزار شد، با بیان این که در موضوع جوانان نباید فکر کنیم کار جدی انجام داده ایم گفت: نزدیکترین محل برای قانون تسهیل ازدواج جوانان بودجه ۱۴۰۰ است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:

بازنمایی شکست تمدن غرب و بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی/ موج رسانه ای غرب در خصوص قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از دروغهای بزرگ است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که کرونا مبحث جهانی شدن و منطقه گرایی را به هم زد، بر بازنمایی شکست تمدن غرب و بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی در دورانی که غرب در افول است تاکید کرد و گفت: این روزها موج رسانه ای غربیها در خصوص قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از دروغهای بزرگ است.