عدالت-آموزشی

دکتر مجید صحراگرد:

اتو‌دانش اتوبوس استعدادیابی

دکتر صحراگرد بیان کرد: اتوبوس سیار علمی تهران بزرگ «اتو‌دانش» در راستای عدالت آموزشی استعدادهای برتر نهفته را شناسایی و شکوفا می‌کند.

شبکه آموزش، شبکه عدالت آموزشی و فرصت‌های برابر

در بین شبکه های تلویزیونی آموزش و اینترنتی شاد، شبکه تخصصی آموزش بیشترین امتیاز را در آموزش علم و دانش کسب کرده است.

آموزش الکترونیکی همزمان به ۱۲ هزار دانشجو پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به لغو کلاس های حضوری بسیاری از دانشگاه ها برای حفظ سلامتی دانشجویان، گفت: این دانشگاه توانایی آموزش الکترونیکی همزمان به ۱۲ هزار دانشجو را دارد.

ضعف عدالت آموزشی در مدارس مناطق محروم / عدالت آموزشی بسترساز تحقق عدالت اجتماعی

افت تحصیلی ، دیرآموزی ، عدم کسب مهارت های لازم جهت ورود به اجتماع و عقب ماندگی کشور بدلیل ضعف نسل فردای کشور ، از جمله مواردی است که ریشه در ضعف سیستم آموزشی کشور دارد و بررسی آسیب ها و راهکارهای برقراری سیستم عدالت آموزشی در نظام آموزش و پرورش دو چندان می کند.

علم و فناوری گزارش می‌دهد:

نیم‌نگاهی به آمار و ارقام کنکور ۹۸/ مدارس پولی یا استعداد دانش‌آموزان، مسئله این است

فرصت برابر برای دستیابی به موفقیت تحصیلی ازجمله چشم‌انداز نظام آموزش و پرورش هر کشوری می‌باشد که با استناد به آمار و ارقام کنکور امسال می‌توان گفت کشور ما هنوز با تحقق این موضوع و عدالت آموزشی بسیار فاصله دارد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش هرمزگان:

تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم / شناسایی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل چشمگیر است

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم نتیجه عملی برنامه های راهبردی وزارت آموزش و پرورش است.

یادداشت

تبعیض آموزشی تیغ دولبه دانشگاه ها

اختصاص بودجه به دانشگاه‌های کشور باید بر محور عدالت آموزشی صورت گرفته واز تبعیض و نابرابری در خصوص دانشگاه هابا رتبه های مختلف ویا یکسان پرهیز نمود، اینکه یک دانشگاه از بودجه بیشتر و دیگری از بودجه کمتری به دلیل چانه زنی ویا عدم چانی زنی نمایندگانش بهره مند بشود به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و باید عدالت آموزشی برقرار بشود.