عزت-و-حیات

در گفتگو با علم و فناوری مطرح شد:

مهارت حل مسئله؛ آنچه همه مردم باید به آن مسلح شوند

وجود مشكلات كوچك و بزرگ در زندگی عادي است و افراد خواه ناخواه با مشكلات متعددی در زندگي خود مواجه می شوند . بنابراين به جای اينكه منفعلانه عمل كرده و آرزو كنند كه ای كاش هيچ مشكلی در زندگي ما پيش نيايد بهتر است ياد بگيرند كه چطور مشكلات خود را حل كنند.