عضو-هیئت-علمی-دانشگاه-زنجان

تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی

رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم اعلام کرد: زمان ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی تمدید شد.

روز ملی ریاضات در دانشگاه زنجان :

روز ملی زن در ریاضیات به اسم یک ایرانی

سمینار بزرگداشت حکیم عمر خیام و دکتر مریم میرزاخانی در قالب روز ملی ریاضیات در ۱۵ اردیبهشت ۹۸ توسط انجمن علمی ریاضی دانشگاه زنجان برگزار و از زن ایرانی نخبه و خدمات وی به جامعه ی ریاضی مطالب متعددی مطرح و تشریح شد

در کارگاه طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی صورت گرفت؛

بررسی مطالعات صورت گرفته در اراضی حله شمالی بوشهر و باغات سنتی قزوین

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، تجریبات خود را از مطالعات این دو پروژه در کارگاه آموزشی یک روزه به دانشجویان انتقال داد.