عفونت-های-احتمالی-کشنده::خبرگزاری علم و فناوری
عفونت-های-احتمالی-کشنده

ابداع دستگاهی برای تشخیص سریع باکتری های مضر خون

مهندسان دانشگاه راجرز برای تشخیص سریع باکتری های مضر در خون دستگاهی را ابداع کردند که به متخصصان مراقبت های بهداشتی اجازه می دهد تا علت عفونت های احتمالی کشنده را مشخص کرده و با داروها مبارزه کنند.