علاء-الدین-کردنائیج

خبرگزاری علم و فناوری بررسی کرد؛

ترس از محصولات «تراریخته» علمی نیست/ آگاهی مردم را افزایش دهید/ تولید برنج «ارگانیک» منطقی نیست

کارشناسان کشاورزی می‌گویند: به جای وارد شدن در دعوای میان موافقان و مخالفان محصولات تراریخته سطح آگاهی‌های مردم در رابطه با این فراورده‌ها را به صورت علمی افزایش دهید.