علوی::خبرگزاری علم و فناوری
علوی

درس های گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص تحرک اجتماعی جهانی

عضو انجمن اقتصاددانان ايران بیان داشت: شاخص تحرک اجتماعی جهانی با ارزیابی ۱۰ رکن و مولفه های مرتبط با آن توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازه گیری می شود و اکثریت ارکان اندازه گیری با متغیر های اقتصادی مرتبط هستند.

عضو انجمن اقتصاددانان ايران ابراز داشت

اصلاح مدیریت اقتصادی؛ ارزشمند ترین هدیه برای ملت ایران

یک اقتصاددان بیان داشت: دست یابی به میدان جدید نفتی بزرگ برای ملت ایران لزوما هدیه نیست، بلکه اصلاح مدیریت اقتصادی دولت ها ارزشمند ترین هدیه به ملت ایران خواهد بود.

عضو انجمن اقتصاددانان ايران:

حذف ارز مسافرتی به صلاح نیست/ باید در روند تخصیص تجدید نظر کرد

دکتر علوی راد گفت: به صلاح نیست که روند تخصیص ارز مسافرتی متوقف شود، اما موافقم که این رقم ها کم شود و یک فیلترهایی برای پرداخت آن اتخاذ شود. مثلا تنها یک بار در سال پرداخت شود که در حال حاضر نیز همین اتفاق می افتد و یا اینکه رقم آن را کم کنیم.

به منظور توسعه صنعت بامبو در ایران

محل احداث نخستین پارک چند منظوره بامبوی کشور در شهر رودبنه جانمایی شد

بامبو زیربنای بسیاری از صنایع درآمدزای جهان به ویژه در قاره آسیا بوده که بخش بزرگی از اقتصاد غیرنفتی در این کشورها را به خود اختصاص می دهد. گردشگری و صنایع دستی از جمله حوزه های متأثر از بامبو است که تحقیقات کاربردی و فرآهم سازی بسترهای توسعه آن در کشورمان نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد ملی خواهد داشت.