علی-رضا-خانی::خبرگزاری علم و فناوری
علی-رضا-خانی

مسئول سازمان علمی و پژوهشی استان زنجان:

از طرح های آماتور تا بومی سازی محصول وارداتی حمایت کرده ایم

علی رضاخانی از حمایت مادی و معنوی از تولید داخلی سیلیکا ژل خبر داده و افزود: سال گذشته از ۶۰ طرح فناورانه حمایت کردیم و در سال جاری امیدواریم با رویکرد بومی سازی مسائل و خلاقیت محوری نتایج مطلوبی را در حوزه های مختلف کسب کنیم

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری:

پایان نامه دانشجویان می تواند طرحی برای کسری خدمت باشد

مسئول بسیج علمی استان زنجان گفت: طرح ها و ایده های مسئله محوری که تشخیص داده شود خروجی مفیدی خواهد داشت و برخی از مسائل جامعه را برطرف خواهد نمود به اندازه بزرگی اش مشمول کسری خدمت می شود