علی-شریفی-روانشناس

در گفت و گو با یک روانشناس مطرح شد

نکاتی برای زندگی بهتر آقایان/ همسرتان بهترین زن دنیا و برترین مادر برای فرزندانتان است

یک مشاور خانواده گفت: به این فکر کنید که همسرتان بهترین زن دنیا، برترین مادر برای فرزندانتان و بهترین عروس برای مادرتان است بعد از این مسئله می بینید که او این گونه خواهد شد.

در گفت و گو با یک روانشناس مطرح شد

چگونگی مواجهه با تنش ها در خانواده/ زوجین مسائل روزمره خود را به خانواده ها منعکس نکنند

یک روانش گفت: زوجین مسائل روزمره از قبیل ناسزاگویی و دعواهای خود را با رعایت ظرافت به خانواده ها منعکس نکنند.