فاسیولا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

ابتلا به بیماری فاسیولا با تکرار آزمایش مشخص می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اگر در تکرار آزمایش تست مدفوع بیمار مثبت شد مشخص می شود این شخص در کبدش انگل فاسولا را داشته و دارد.

ائتلاف فاسیولا و کرونا برای خانه نشینی کارگران روز مزد شمالی

فاسیولا بیماری جدیدالورودی است که انگار آمده تا بعد از چندین ماه خانه نشینی کارگران، این بار هم بازار سبزی فروشان محلی را کساد کند و باری شود بر غم های پیشین.