فناوری-های-نوین::خبرگزاری علم و فناوری
فناوری-های-نوین

مسئول مرکز رشد بسیج علمی استان اصفهان گفت؛

مرکز رشد بسیج علمی اتمسفر خود را به سمت کارخانه فناور هدایت می کند/ در فناوریهای نوین نانو و بایو تکنولوژی اصفهان حرفهایی برای گفتن دارد

مسئول مرکز رشد بسیج علمی استان اصفهان با تصریح این که مرکز رشد بسیج علمی اصفهان اتمسفر خود را به سمت کارخانه فناور هدایت می کند، گفت: در فناوری های نوین نانو و بایو تکنولوژی اصفهان حرفهایی برای گفتن دارد، اما تمرکز امکانات و توجه مسئولان در پایتخت بیشتر است.

مسئول پایگاه مقاومت بسیج علمی شهید رضازاده تالش

لزوم توسعه شرکت های دانش بنیان با محوریت نخبگان بسیجی

مسئول پایگاه مقاومت بسیج علمی شهید رضازاده تالش اقتصاد مقاومتی را تنها راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... حاصل از تحریم ها و دسیسه های استکبار جهانی دانست و بر توسعه دانش بومی برای دستیابی به فناوری های ملی تأکید کرد.