قائم‌مقام-وزیر-علوم

صدیقی: دستور وزیر علوم به دانشگاه‌ها درباره نحوه اجرای شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان/ ابهامات به نفع دانشجو تفسیر شود

معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: با توصیه وزیر علوم به دانشگاه‌ها، تا زمانی که تغییرات در شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان نهایی نشده، هر جا ابهام وجود دارد به نفع دانشجو تفسیر می‌شود.

وزیر علوم به مازندران سفر می‌کند

وزیر علوم، تحقیقات وفناوری برای بررسی اقدامات آموزشی انجام شده در روزهای آینده به مازندران سفر می‌کند.

قائم‌مقام وزیر علوم:

تلاش داریم اختیارات اجرایی را به دانشگاه‌ها واگذار کنیم

قائم‌مقام وزیر علوم با اشاره به اینکه "در تلاش هستیم تا اختیارات اجرایی را به دانشگاه‌ها واگذار کنیم"، تاکید کرد: امروز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به بلوغ لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های اجرایی رسیده‌اند و ما باید به نقش نظارتی و سیاست‌گذاری خود برگردیم.