مازندران::خبرگزاری علم و فناوری
مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد

افزایش دو درصدی مسمومیت منجر به مرگ با قرص برنج/ مرگ ۶۲ نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش دو درصدی مرگ با مسمومیت قرص برنج در استان مازندران خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۶۲ نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج فوت کردند.

محققان دانشگاه شهید بهشتی تهران

مصرف منظم دانه بزرک در بهبود عملکرد عروقی موثر است/ فعالان فضای مجازی بزرک بخورند

محققان دانشگاه شهید بهشتی تهران پس از بررسی یک طرح پژوهشی اعلام کردند که مصرف منظم دانه بزرک در کاهش التهاب سیستمیک و بهبود عملکرد عروقی موثر است

با حضور کارشناسان تغذیه به درب منازل انجام می‌شود

سفره خانوارهای مازندران زیر ذره بین دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از حضور کارشناسان تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در درب منازل خانواده‌های مازندرانی و دریافت اطلاعات تغذیه‌ای ‌آنها به مدت ۳۰ روز خبر داد

دردسر تامین ارز گریبانگیر دانش آموز نخبه مازندرانی عازم مسابقات آلمان

صدف نقوی برای اعزام به مسابقات جهانی نخبگان ریاضی جهان که روز دوم فرودین ماه باید در آلمان حضور داشته باشد در حال حاضر برای تامین ارز دولتی با مشکل مواجه شده است.