ماسک-اسپاند-ان-۹۵::خبرگزاری علم و فناوری
ماسک-اسپاند-ان-۹۵

رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشگاه آزد اسلامی واحد کرمان:

کرمان اولین تولید کننده ماسک n۹۵ و اسپاند در کشور

برای اولین بار ماسک سه لایه اسپانباند ۴۰ گرمی مرتبلوندار را توانستیم تولید کنیم که در حال حاضر روزانه ۱۵۰۰ عدد ماسک از این نوع تولید می شودو با توجه به نیاز بازار و مراکز درمانی موفق به تهیه فیلتر ماسک N۹۵ شدیم و براساس استانداردهای غذا و دارو یک مدل بدون پارچه کربن تولید شده است که روزانه ۲ هزار عدد تولید خواهد شد .