مالکیت-فکری

حقوق ناشی از مالکیت فکری چیست؟

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت: مالکیت فکری، به ابداعات و دستاوردهای ساخته بشر که محصول ذهنی انسان بوده اشاره دارد و تمام دارایی‌های نامشهودی که با استفاده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید آمده است را می‌توان در قالب دارایی‌های فکری تعریف کرد.

کارکردهای اقتصادی مالکیت فکری

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد: حمايت قوی و مؤثر از حقوق مالکيت فکری سنگ بنايی است برای ايجاد سرمايه‌گذاری سالم در تحقيقات، علم و فناوری که يک رشته مزايای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد.

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد:

حمایت از "مالکیت فکری" عامل رشد و توسعه اجتماعی است

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد اعلام کرد: توجه به مالکیت فکری و حمایت کافی از مالکان فکر و سهولت در ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها؛ ضمن تشویق و ترغیب نوآوری و خلاقیت، باعث برگشت چندین برابری سرمایه‌گذاری ، رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اجتماعی می‌شود.

مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خلیج فارس؛

کارآفرینی، راه برون رفت از مشکلات اقتصادی جامعه است

مخترعین به عنوان سرمایه‌های مهم کشور به حساب می‌آیند که چگونگی بهره‌مندی از دانش و به جریان انداختن ایده‌های آنها در بازارهای داخلی، عاملی بسیار تاثیر گذار در رشد اقتصادی است که منابع انسانی بیش از سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، به رشد اقتصادی کمک می‌کند.