متوسطه-اول

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می دهد

آخرین مهلت ثبت نام مسابقات جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دهم بهمن ماه اعلام شد

پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی در شش محور (ادبیات فارسی، فعالیتهای آزمایشگاهی، زبان انگلیسی( ایفای نقش)، پژوهش، دست سازه و بازارچه های کسب وکاردانش آموزی ) از مرحله مدرسه تا مرحله کشوری با رویکرد کارآفرینی برگزار خواهد شد.