محصول-استراتژیک

رپیس دانشگاه آزاد ایلخچی خبرداد

محصول دانش‌بنیان «آب‌ اکسیژنه» به تولید انبوه می‌رسد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی گفت: محصول استراتژیک «آب‌ اکسیژنه» شرکت دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد این دانشگاه به تولید انبوه می‌رسد.

یادداشت/ دکتر بابک مولایی

بررسی فرصت ها و مشکلات کشت محصول استراتژیک زیتون

زیتون یکی از مفیدترین و پردرآمدترین محصولاتی است که در اقلیم جغرافیایی کشورمان ایران کشت می گردد. اما متاسفانه کشت، بازاریابی و فروش آن به دلیل عدم رعایت اصول علمی از بازدهی کافی برخوردار نیست.