محمد-حسین-اکرمی

دبیر کانون محیط زیست دانشگاه فرهنگیان یزد:

محیط زیست کشور با تهدیدات بسیاری رو به رو است/ نیازمند توجه بیشتر مسئولین هستیم

اکرمی عنوان کرد: محیط زیست استان با تهدید های بسیاری رو به رو است. مهم ترین مشکلات و تهدید های محیط زیست استان یزد را می توان بحران خشکسالی و عدم مدیریت صحیح مصرف آب، وجود صنایع پرمصرف آب، فقر فرهنگی جامعه در رفتار با محیط زیست، عدم تفکیک زباله های قابل بازیافت و رهاسازی زباله بخصوص زباله های پلاستیکی در طبیعت نام برد.