مخترع-گلستانی

مخترع گلستانی مطرح کرد

ساخت ژنراتور بدون سوخت و بدون منبع ذخیره

مخترع گلستانی توانست ژنراتور برق به صورت متمرکز بدون نیاز به هیچ گونه سوخت و بدون آلاینده را طراحی کند و بسازد.

مخترع گلستانی خبر داد

ساخت پرینتر سه بعدی با دقت ۵۰ میکرون در گلستان

مخترع گلستانی از ساخت پرینتر سه بعدی با دقت ۵۰ میکرون در گلستان خبر داد.

نبوغ مخترع علی آبادی مورد توجه آلمانی ها قرار گرفت

مخترع گلستانی می گوید در حال حاضر از استان ها و حتی کشورهای اروپایی و منطقه ثبت سفارش برای خرید دستگاه خراطی دارم و این در حالی است که در مرحله ثبت اختراع این دستگاه قرار دارم.

مخترع گلستانی:

عبور از پله ها برای معلولان آسان می شود/ ویلچر هوشمند شبه تانک در مسابقات زوریخ

مخترع گلستانی گفت: ویلچر هوشمند شبه تانک قابلیت بالارفتن از پله ها را دارد و با توجه به ابعاد این دستگاه مناسب استفاده در منزل است.