مدلسازی

توسط دانشگاه صنعتی اصفهان؛

ششمین دوره کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران برگزار می شود

ششمین دوره کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران از ۲۹ آبان ماه تا ۱ آذرماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

اولین همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ اولین همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک در روز بیستم اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه آزاد لنگرود برگزار می گردد.