مدیران-علمی

مدیر علمی سپاه امام رضا (ع) ناحیه دشتی؛

علم و پژوهش نقش بسزایی در پیشرفت علمی ایفا می کنند

سرهنگ بشیر یوسفی، مدیر علمی سپاه امام رضا (ع) ناحیه دشتی در نشست با مدیران علمی پایگاه‌های حوزه الغدیر شهر خورموج گفت: علم و پژوهش از ارکان اساسی هستند که می‌توانند در پیشرفت علمی نقش بسزایی ایفا کنند، و مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در توصیه‌های ۷ گانه توجه به تحقیقات و پژوهش‌های علمی را مورد تأکید قرار دادند که این موضوع نشان از اهمیت فعالیت‌های علمی دارد.

برگزار شد

نشست مدیران علمی اقشار بسیج استان فارس

خانه نخبگان استان به عنوان یک عامل کمکی به فرماندهان علمی و کانون تفکر استانی است که درعرصه های گوناگون به هدایت و راهبردی فعالیت های علمی با نگاه به توسعه و شکوفایی در کارگروه های صنعت،گردشگری،کشاورزی،سلامت،زیست فناوری فعال گردیده است.