مراکز-رشد-و-نوآوری

مزایای ماشین های کنترل عددی

ماشین های کنترل عددی ماشین هایی هستند که تولید را در پارامترهایی مثل کیفیت، کمیت، دقت و ظرافت حمایت می‌کنند.

مزایای ماشین های کنترل عددی

ماشین های کنترل عددی ماشین هایی هستند که تولید را در پارامترهایی مثل کیفیت، کمیت، دقت و ظرافت حمایت می‌کنند.

دکتر مجید صحراگرد:

مراکز رشد محل خلاقیت و نوآوری

در مراکز رشد شرکت های نوپا، دانش بنیان و استارتاپ ها فعالیت و محصولات فناورانه تولید می کنند.

تأسیس مرکز رشد و خانه نخبگان لواسان

شناسایی و رشد نخبگان، مخترعان و مبتکران علمی گامی بزرگ در جهت فن‌آوری و تولید محصولات دانش بنیان و نوآور می‌باشد.

مرکزرشد و نوآوری تعاون در تبریز راه اندازی می شود

طی سال جاری مرکز« رشد و نوآوری تعاون» با مشارکت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در محل و پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی تبریز راه اندازی می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان خبر داد،

امسال چهار رویداد شتاب با ویژگیهای خاص برگزار می شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان همزمان با افتتاح نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در نشست خبری با اصحای رسانه از راه اندازی مراکز رشد، توسعه مراکز نوآوری تا برگزاری رویدادهای شتاب با ویژگیهای خاص خبرداد.

با وجود فاصله جدی با نقطه مطلوب

مراکز رشد فرصتی برای کاهش بروکراسی اداری در راستای حمایت از تولیدات نخبگانی است

مراکز رشد فرصتی برای کاهش بروکراسی اداری در راستای حمایت از تولیدات نخبگانی است که این مراکز به دلیل ارتباط با دانشگاه‌ها می‌تواند فرصتی برای تبدیل ایده به پدیده ایجاد کند.

نشست مسئولین علمی و پژوهشی نواحی مقاومت بسیج استان تهران برگزار شد

نشست مسئولین علمی و پژوهشی نواحی مقاومت بسیج استان تهران

این جلسه صبح امروز با حضور مسئولین علمی و پژوهشی نواحی و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان تهران در شهرری برگزار شد.

رئیس صندوق ایده های فناورانه و شکوفایی علمی خبر داد:

صندوق ۱۰ میلیاردی نو آوری در استان ایجاد می شود

از برنامه های سفر ریاست جمهوری به تبریز راه اندازی اولین صندوق ۱۰ میلیاردی نو آوری است که در روز سفر استانی ریاست جمهوری امضا میشود.