مرتضی-آلیانی

چاپ کتابچه طرح های حمایتی

سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز به چاپ رسید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از چاپ سومین شماره از کتابچه گزیده طرح های حمایتی این سازمان خبر داد.

جشنواره جوان موفق در استان البرز

اولین جشنواره جوان موفق استان البرز برگزار گردید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از برگزاری جشنواره جوان موفق با محوریت امام جمعه محترم کرج در استان خبر داد.

برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری در استان البرز

به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز و مرکز رشد و خلاقیت شهید احمدی روشن استان البرز برگزار می شود:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری با محوریت طرح ها و پروژه های دانش آموزی، دانشجویی و هایتک در استان خبر داد.